091.883.8289

Thiết kế vườn trên mái anh Tuấn Tây Hồ

Với ý tưởng về một không gian thư giãn ngay tại nơi làm việc của mình. Anh Tuấn đã liên hệ với Mongarden để tìm được giải pháp tốt nhất. Một không gian xanh vừa là nơi thư giãn cũng có thể không gian để họp trao đổi công việc. Ý tưởng Mongarden đưa ra được sự đồng thuận và nhất trí cao của anh Tuấn.

Thiết kế vườn trên mái anh Tuấn Tây Hồ
Thiết kế vườn trên mái anh Tuấn Tây Hồ
Thiết kế vườn trên mái anh Tuấn Tây Hồ
Thiết kế vườn trên mái anh Tuấn Tây Hồ
Thiết kế vườn trên mái anh Tuấn Tây Hồ
Thiết kế vườn trên mái anh Tuấn Tây Hồ
Thiết kế vườn trên mái anh Tuấn Tây Hồ
Thiết kế vườn trên mái anh Tuấn Tây Hồ
Thiết kế vườn trên mái anh Tuấn Tây Hồ
Thiết kế vườn trên mái anh Tuấn Tây Hồ
Thiết kế vườn trên mái anh Tuấn Tây Hồ
Thiết kế vườn trên mái anh Tuấn Tây Hồ
Thiết kế vườn trên mái anh Tuấn Tây Hồ
Thiết kế vườn trên mái anh Tuấn Tây Hồ
Thiết kế vườn trên mái anh Tuấn Tây Hồ
Thiết kế vườn trên mái anh Tuấn Tây Hồ
Thiết kế vườn trên mái anh Tuấn Tây Hồ
Thiết kế vườn trên mái anh Tuấn Tây Hồ

Mongarden [M+] – Mang lại màu xanh cuộc sống!

Contact Me on Zalo