091.883.8289

Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính trị

Trường Sĩ Quan Chính Trị nằm ở trên tuyến đường Láng Hòa Lạc, trường với không gian rất rộng lớn. Nhằm cải tạo cảnh quan xung quanh trường, cho nó khoác trên mình một chiếc áo choàng xanh và tươi mát hơn. Mongarden đã kết hợp với Viện Thiết Kế Bộ Quốc Phòng để tạo ra một không gian mới cho trường.

1, Hình ảnh hiện trạng.

Hiện trạng trường Sĩ Quan Chính Trị
Hiện trạng trường Sĩ Quan Chính Trị
Hiện trạng trường Sĩ Quan Chính Trị
Hiện trạng trường Sĩ Quan Chính Trị

2, Hình ảnh thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị.

Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị
Thiết kế cảnh quan trường Sĩ Quan Chính Trị

Phương án thiết kế cảnh quan trường đã được thông quan và đang trong giai đoạn chuyển sang thi công.

Khách hàng có nhu cầu thiết kế cảnh quan vui lòng liên hệ 091 883 8289 để được tư vấn một cách nhanh nhất.

Mongarden [M+] – Mongarden mang lại màu xanh cuộc sống!