091.883.8289

Thi công sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn TP Vinh Nghệ An P1

Sau khi hoàn thiện hồ sơ thiết kế sân vườn Monlandscape đã tiếp tục có chuyến vào thành Phố Vinh của tỉnh Nghệ An để trao đổi với anh Hoàn về phương án thi công. Do công trình ở tỉnh xa nên cũng có nhiều phương án thi công đưa ra để cùng anh Hoàn thảo luận. Cuối cùng Monlandscape cùng chủ đầu tư cũng thống nhất được phương án thi công tối ưu đơn giản và hiệu quả nhất. 

Công trình sân vườn hồ cá Koi thành phố Vinh bắt đầu thì công vào ngày 10/05/2022 và nghiệm thu bàn giao ngày 08/08/2022. Công trình hoàn thiện và bàn giao cho chủ đầu tư và chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía chủ đầu tư. Tạp Chí Monlandscape gửi đến quý khách hàng và các bạn những hình ảnh thi công sân vườn hồ cá Koi thành phố Vinh tỉnh Nghệ An.

1- Hạng mục phá dỡ:

Thi công hạng mục phá dỡ công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục phá dỡ công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục phá dỡ công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục phá dỡ công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục phá dỡ công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục phá dỡ công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục phá dỡ công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục phá dỡ công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn

2- Hạng mục xây tường bao:

Thi công hạng mục xây tường bao công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục xây tường bao công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục xây tường bao công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục xây tường bao công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục xây tường bao công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục xây tường bao công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục xây tường bao công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục xây tường bao công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục xây tường bao công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục xây tường bao công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục xây tường bao công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục xây tường bao công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục xây tường bao công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục xây tường bao công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn

3- Thi công hạng mục đắp gờ phào chỉ:

Thi công hạng mục đắp gờ phào chỉ công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục đắp gờ phào chỉ công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục đắp gờ phào chỉ công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục đắp gờ phào chỉ công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục đắp gờ phào chỉ công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục đắp gờ phào chỉ công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục đắp gờ phào chỉ công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục đắp gờ phào chỉ công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục đắp gờ phào chỉ công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục đắp gờ phào chỉ công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn

4- Thi công hạng mục hồ cá Koi:

Thi công hạng mục hồ cá Koi công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục hồ cá Koi công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục hồ cá Koi công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục hồ cá Koi công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục hồ cá Koi công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục hồ cá Koi công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục hồ cá Koi công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục hồ cá Koi công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục hồ cá Koi công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục hồ cá Koi công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục hồ cá Koi công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục hồ cá Koi công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục hồ cá Koi công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục hồ cá Koi công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục hồ cá Koi công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục hồ cá Koi công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục hồ cá Koi công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục hồ cá Koi công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục hồ cá Koi công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn
Thi công hạng mục hồ cá Koi công trình sân vườn hồ cá Koi anh Hoàn

Trên là những hạng mục trong giai đoạn 1 của công trình thi công sân vườn hồ cá Koi thành phố Vinh tỉnh Nghệ An.

Xem tiếp giai đoạn 2: Tại Đây

Mon Landscape – Mang lại màu xanh cuộc sống!